Je hoort en leest het iedere dag. De arbeidsmarkt verandert, de financiële situatie van onze werkgevers staat onder druk. De wetgevers richten zich voor de toekomst op langer doorwerken en verwachten van iedereen naar vermogen een bijdrage te leveren. En dit is nog maar een kleine greep uit de veranderingen die onze (werk)toekomst gaan bepalen.

Coaching biedt je ondersteuning bij het omgaan met deze veranderingen en onzekerheden. Ondersteuning bij het vergroten van je functionele lenigheid en je inzetbaarheid.


In een coachingstraject werk je aan vastgestelde doelen en richt je je op het ontwikkelen van vaardigheden en het verbeteren van je prestaties. Door het vergroten van je zelfbewustzijn en door je persoonlijk functioneren centraal te stellen geef je jezelf de mogelijkheid te veranderen op één of meer aspecten van je werk.

Een coachingstraject bestaat uit de volgende elementen:

  • Intakegesprek en vaststellen van de doelstelling
  • Analyse van onderliggende motieven; welke levensthema's spelen er, wat houdt je tegen, waar ligt je kracht 
  • Coachingsgesprekken gericht op veranderen van gedrag door te oefenen en te evalueren
  • Eindevaluatie

Op basis van het intakegesprek worden de duur en de inhoud van het coachingstraject afgesproken en ontvang je een prijsopgave.

Bel 06-48665214 of mail naar nekkers-mensenwerk@online.nl